Autorské práva

Upozornenie o ochrane autorských práv

Pre reprodukciu alebo akékoľvek iné použitie textových a multimediálnych informácií, umiestnených na týchto webových stránkach (obrázky, audiovizuálne záznamy a zvukové záznamy) je vyžadovaný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa, ktorým je JTJ DREMS ​​MEDIA s.r.o., IČO: 24249335 (ďalej len JTJ). Nie je teda dovolené bez písomného súhlasu JTJ tieto webové stránky (ich obsah, zdrojový kód, zvuk, grafické prvky, obrázky, texty, grafické plochy) akokoľvek ďalej kopírovať, spracovávať, zdieľať, meniť atp. Akékoľvek komerčné využívanie obsahu serveru týchto webových stránok - www.pizzapcp.sk alebo jeho častí bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa je zakázané.

Všetok obsah týchto webových stránok, vrátane zdrojového kódu, grafických prvkov, obrázkov, textov, grafických plôch, registrovaných značiek a log, je dielom JTJ a podlieha autorským právam, patriacich JTJ, prípadne dielom ďalších osôb, ktoré postúpili právo na použitie diela na JTJ a je tak chránený v súlade so zákonom č. 121/2000 Sb., o práve autorskom, v platnom znení.

 

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Túto webovú stránku spravuje spoločnosť JTJ DREAMS MEDIA s.r.o., IČO: 24249335 (ďalej len JTJ). Cieľom spoločnosti je poskytnúť užívateľovi stránok online objednávkový systém jedál (rozvoz) a priestor pre internetovú prezentáciu podniku. Tým vyjsť užívateľovi stránok ústrety a rozvíjať podnikateľskú činnosť alebo aj ďalšie možnosti a akcie podniku. Snahou je poskytovanie aktualizovaných a presných informácií. Ak bude JTJ. upozornená na nedostatky či nezrovnalosti a ak je to v jej možnostiach, bude sa snažiť chyby odstrániť. JTJ však vylučuje akúkoľvek zodpovednosť súvisiace s informáciami na tejto stránke.

Všetky informácie na webových stránkach sú vložené na základe požiadavky užívateľov systému a webových stránok. V prípade nutnosti špecifického dotazu alebo upozornenie na nedostatok stránok sa preto obracajte priamo na kontakt uvedený v záložke kontakt (alebo kontakty), v hlavnom menu stránok. Tieto webové stránky môžu obsahovať odkazy na externé webové stránky, na ktorých obsah JTJ nemá žiadny vplyv, neručí za ich obsah, správnosť a nepreberá za ne žiadnu zodpovednosť. Odkazujú-li webovej stránky na ďalšie subjekty, potom je za obsah týchto stránok zodpovedá ich užívateľ. JTJ nie je za tento obsah zodpovedná.

JTJ s.r.o. sa snaží vyvarovať porúch spôsobených nesprávnym zaobchádzaním so systémom. Niektoré údaje alebo informácie na našej stránke však mohli byť vytvorené alebo štruktúrované do súborov alebo formátov, ktoré nie sú bezchybné, a JTJ nemôže zaručiť, že jej služby nebudú v dôsledku týchto problémov prerušené či inak ovplyvnené. JTJ vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za podobné chyby, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku používania tejto stránky alebo externých stránok, na ktoré sa tu odkazuje.

 

 

Ochrana osobných údajov

Registráciou na webových stránkach www.pizzapcp.sk udeľuje užívateľ spoločnosti JTJ DREAMS MEDIA s.r.o., popr. jeho zamestnancom (ďalej len "JTJ"), v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení, súhlas so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním týchto osobných údajov užívateľa: e-mailové adresy, mená a priezvisko. Osobné údaje bude správca prostredníctvom svojich zamestnancov spracovávať manuálne i automaticky (elektronicky) priamo v databáze príslušného redakčného systému, na ktorom je portál prevádzkovaný.

Súčasne týmto užívateľ potvrdzuje, že si je vedomý svojich práv podľa ust. § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov. V súlade s ust. § 5 zákona č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, sú vyššie uvedené osobné údaje zhromažďované a spracovávané výhradne za účelom nadviazania kontaktu s užívateľom (najmä z dôvodu komunikácie a overenie platnosti a aktuálnosti zadávaných informácií s cieľom zvyšovanie kvality služieb pre používateľov systému) a rovnako za účelom zasielania obchodných oznámení (newsletteru) a informácií o ďalších marketingových akciách JTJ, prostredníctvom elektronických prostriedkov v súlade so zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti ao zmene niektorých zákonov, v platnom znení, a to do doby, kedy užívateľ priamo a účinne zašle JTJ, informáciu o tom, že si neželá, aby mu boli obchodné informácie zo strany JTJ naďalej zasielané, maximálne však po dobu dvoch rokov.

JTJ týmto prehlasuje, že bude zhromažďovať zhora uvedené osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií